Chi cục DTNN Tháp Mười thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo DTQG nhập kho năm 2022 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện

(10/06/2024)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Địa chỉ: Đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 02773. 822 499                 -        Fax: 02773. 956 250.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo DTQG nhập kho năm 2022 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 24/QĐ-CCDTTM ngày 07/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo DTQG nhập kho năm 2022 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Người ký quyết định: Ông Lê Minh Tới    - Chức vụ: Chi cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

5. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng EDS.

- Địa chỉ: Số 688/23/16, Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0865 52 58 55.

6. Giá trúng thầu: 209.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Số TT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồn thuế GTGT, hoá đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn

nhà thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồn thuế GTGT, hoá đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nhà thầu trúng thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo DTQG nhập kho năm 2022 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

279.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu đồng)

Ngân sách Nhà nước giao năm 2024

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước (Điều 24; Khoản 4 Điều 39 Luật Đấu thầu)

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ (Mục I Chương II; Mục I Chương VII Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024)

 

209.250.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng EDS

15 ngày

Tháng 5/2024

 

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: