Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

(10/06/2024)

Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

          - Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 – phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng.

          - Điện thoại: 0236.3714551    - Fax: 0236.3813082.

          2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên chủ đầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

40 ngày

Trong tháng 6/2024:

  • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024.
  • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 01/7/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

2

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

15.400.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

40 ngày

Trong tháng 6/2024:

  • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024.
  • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 01/7/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

3

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

40 ngày

Trong tháng 6/2024:

  • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024.
  • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 01/7/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

4

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

15.400.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

40 ngày

Trong tháng 6/2024:

  • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024.
  • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 01/7/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024


 

 Các tin đã đưa ngày: