Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

(10/06/2024)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024 (đợt 2).

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

5. Tên gói thầu, số lượng gạo, giá các gói thầu và địa điểm nhập kho, giá trị bảo đảm dự thầu:

 

Stt

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá gói thầu (đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000  tấn gạo tại Chi cục DTNN Triệu Sơn

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Triệu Sơn

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.500 tấn gạo tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc

1.500

15.330

22.995.000.000

689.850.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Đông Thiệu

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.500 tấn gạo tại Chi cục DTNN Đông Thiệu

1.500

15.330

22.995.000.000

689.850.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Quảng Xương

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Quảng Xương

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Quảng Xương

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Thiệu Yên

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Thiệu Yên

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

11

Gói thầu số 11: Cung cấp 1.000 tấn gạo tại Chi cục DTNN Hà Trung

1.000

15.330

15.330.000.000

459.900.000

 

Tổng cộng:

12.000

 

183.960.000.000

5.518.800.000

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì, gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

 

6.  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

9. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 6 năm 2024

10. Thời gian đăng tải E-HSMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024.

11 Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024.

12. Việc mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

14. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, chậm nhất đến hết ngày 30/8/2024.

 Các tin đã đưa ngày: