Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo từ nguồn DTQG cho cho tỉnh Đắk Lắk dịp giáp hạt năm 2024

(10/06/2024)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo từ nguồn DTQG cho cho tỉnh Đắk Lắk dịp giáp hạt năm 2024

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 213/QĐ-CDTNB ngày 10/6/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 91.358.430 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm ba chục đồng chẵn)

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 gói thầu

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo từ nguồn DTQG cho cho tỉnh Đắk Lắk dịp giáp hạt năm 2024

Chỉ định thầu

91.358.430

NSNN năm 2024

-Thời gian phát hành HSYC chỉ định thầu: ngày 10/6/2024

- Thời điểm nộp HSĐX 08 giờ 00 ngày 12/6/2024

Hợp đồng trọn gói

 

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: