Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 7.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 (đợt 2)

(10/06/2024)

 

          A. Thông tin chung:

          1. Tên Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

          - Địa chỉ: số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại:   02273831886 ; Fax:    02273838673, 02273831886

2. Tên dự án: Mua 7.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Cục DTNN khu vực Thái Bình

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2);

 4. Tổng mức đầu tư: 106.575.000.000 đồng.

        B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

       

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 900 tấn nhập tại Kho dự trữ Đồng Tu, địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - Chi cục DTNN Hưng Hà

13.702.500.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

2

Gói thầu số 2: Cung cấp 1.000 tấn nhập tại Kho dự trữ Quỳnh Hải, địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình- Chi cục DTNN Hưng Hà

15.225.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.600 tấn nhập tại Kho dự trữ Cống Vực 880 tấn, địa chỉ: Xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Nhập tại Kho dự trữ Thái Phúc 720 tấn, địa chỉ: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  - Chi cục DTNN Đông Hưng

24.360.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.800 tấn nhập tại Kho dự trữ Nê, địa chỉ: Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Chi cục DTNN Kiến Hải

27.405.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.700 tấn nhập tại Kho dự trữ Minh Quang, địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Chi cục DTNN Vũ Thư

25.882.500.000

 

 

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, gạo có bao bì và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Thái Bình)

- Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2024

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 35 ngày

-Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024. E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu

-Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024. Mở thầu trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu ./.

 Các tin đã đưa ngày: