Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 – 2023

(03/10/2022)

         A - Thông tin chung:

         1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

          - Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun thị trấn Nông Trường huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

          - Điện thoại: 02123.569.989             Fax: 02123.569.989

         2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chon nhà thầu: Quyết định số 28/QĐ - CCDTMC ngày 03/10/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 - 2023.               

         B - Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 990.113 kg gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 - 2023

69.307.910

(VBC: Sáu mươi chín triệu ba trăm linh bảy nghìn chín trăm mười nghìn đồng)

 

Ngân sách nhà nước cấp năm 2022

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Tháng 10/2022

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/10/2022

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu xin trân trọng cảm ơn./.

 Các tin đã đưa ngày: