Chi cục DTNN Hoà Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 – 2023

(03/10/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 – 2023.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp xuất và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 – 2023

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

152.345.160 đồng

(Bằng chữ:  Một trăm năm mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn, một trăm sáu mươi đồng )

Tổng giá   trị gói thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định.

115.413.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, bốn trăm mười ba ngàn đồng).

Tổng giá   trị trúng thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định.

Công ty TNHH MTV DV&TM Phúc Mạnh Phát

Quyết định số                    53/QĐ-CCDTHV ngày 30/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hoà Vang

Trọn gói và theo đơn giá cố định, không thay đổi đơn giá trong suốt quá trình thực hiện.

90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đến trước 31/12/2022.

 Các tin đã đưa ngày: