Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.788,092 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022 – 2023

(03/10/2022)

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123 854575- Fax: 02123 750758

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.788,092 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2022-2023

Lựa chọn nhà thầu theo trường hợp đặc biệt (thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

 

 

 

 

 

864.807.018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

864.807.018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hoàng Tiến Sơn La

Quyết định số 258/QĐ-CDTTB ngày 30/9/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo thực hiện hợp đồng xong trước ngày 20/10/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: