Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2022 – 2023

(03/10/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

- Địa chỉ: Tổ 16 - P. Nam Sơn - TP Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 0229.3824384

2. Tên gói thầu:

“Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2022 – 2023”

3. Các căn cứ:

- Quyết định số 131/QĐ-CCDTTĐ ngày 03/10/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp về việc phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2022 – 2023.

4. Tổng mức đầu tư: 80.000.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá dự toán gói thầu (đã bao gồm các chi phí khác liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2022 – 2023.

80.000.000 đồng

NSNN – Phí xuất năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 03/10/2022

đến ngày 06/10/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/10/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: