Chi cục DTNN Cẩm Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.400 tấn gạo nhập kho năm 2024

(17/05/2024)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình

Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203 3546312;

Email: kiencuongcccbhd@gmail.com

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.400 tấn gạo nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.400 tấn gạo nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình.

3. Số thông báo mời thầu: IB2400095746, ngày 23/4/2024

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Giá gói thầu: 112.000.000 đồng (Một trăm mười hai triệu đồng).

6. Giá trúng thầu: 99.400.000 đồng (Chín mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng).

  7. Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Phạm Văn Cảnh – MST: 8124772003

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 16/QĐ-CCDTCB ngày 13/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.400 tấn gạo nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình.

 Các tin đã đưa ngày: