Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng cạnh tranh qua mạng, trong nước gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2024

(17/05/2024)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2024.

3. Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, trong nước.

5. Thời gian phát hành E-HSMT: từ ngày 17 tháng 5 năm 2024 đến 09 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2024.

6.Địa chỉ phát hành E-HSMT: trên website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

7. Hạn cuối tiếp E-HSDT: chậm nhất là đến 09 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2024.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

9. Thời gian mở thầu: Lúc 09 giờ 00, ngày 30/5/2024.

 Các tin đã đưa ngày: