Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(17/05/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3512140; Fax: 0232.3511698;

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 112/QĐ-CCDTQT ngày 17/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu:

S

T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024.

Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng .

119.456.000

 

96.888.000

 

Công ty TNHH Vận tải Đa Phương Thức Miền Trung.

Quyết định số 112/QĐ-CCDTQT ngày 17/5/2024

Theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hoàn thành  chậm nhất hết ngày 13/7/2024

1. Nhà thầu trúng thầu:

2. Nhà thầu không trúng thầu:

- Chỉ có 01 nhà thầu tham gia và đã trúng thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

 Các tin đã đưa ngày: