Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(17/05/2024)

 

  A. Thông tin chung

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

  - Địa chỉ: số 348, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

  - Điện thoại: 02123 854575- Fax: 02123 750758

  2. Tên dự án: mua 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

  B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 1. Danh sách nhà thầu trúng thầu các gói thầu

 

STT

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu (đồng)

Thời gian thực hiện gói thầu

 

Thời gian hoàn thiện/ký kết hợp đồng

Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

Giá trị bảo đảm (đồng)

Thời gian hiệu lực

1

 

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - xã Noong hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

Công ty cổ phần thương mạiMinh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

 

19.303.200.000

 

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 20/5/5024

965.160.000

80 ngày

2

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Công ty cổ phần thương mạiMinh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

20.911.800.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 20/5/5024

 

 

1.045.590.000

 

 

80 ngày

3

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu – thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Công ty cổ phần lương thực Hà Nam (Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

 

23.827.500.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

1.191.375.000

80 ngày

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho thành phố) - phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

Công ty cổ phần lương thực Hà Nam (Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

 

15.889.000.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

794.450.000

80 ngày

5

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH thương mại Chương Tho (Địa chỉ: thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

 

23.832.000.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

1.191.600.000

 

80 ngày

6

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu – thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH thương mại Chương Tho (Địa chỉ: thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

 

20.654.400.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

1.032.720.000

80 ngày

7

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho thành phố) - phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (Địa chỉ: Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

 

 

 

 

 

 15.894.000.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

794.700.000

80 ngày

8

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (Địa chỉ: Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

 

15.894.000.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

794.700.000

80 ngày

9

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên – Xã Noong hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (Địa chỉ: Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

 

19.306.800.000

50 ngày chậm nhất hết ngày 13/7/2024

Đến hết ngày 21/5/5024

965.340.000

80 ngày

 

Tổng cộng

 

175.512.700.000

 

 

 

 

(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật ).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Danh sách nhà thầu không trúng các gói thầu

Stt

Tên gói thầu

Tên nhà thầu

Lý do không trúng thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu – thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi (Địa chỉ: số nhà 1101, tổ 43, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

 

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu – thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (Địa chỉ: Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

 

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

4

 

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho thành phố) - phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho thành phố) - phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

 

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi (Địa chỉ: số nhà 1101, tổ 43, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

 

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên – Xã Noong hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi (Địa chỉ: số nhà 1101, tổ 43, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

Công ty cổ phần thương mại  Minh Khai (Địa chỉ: số 23 Minh Khai, đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng)

Giá cao hơn Nhà thầu trúng thầu, không đánh giá E-HSDT

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc trân trọng thông báo./.


 

 Các tin đã đưa ngày: