Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng bảo quản lần đầu 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(17/05/2024)

 

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

- Mã số thuế: 0100787888-024.

1. Tên gói thầu: Thuê nhân công thực hiện các công việc bảo quản lần đầu 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 351.000.000 đồng.

- Nội dung chính gói thầu: Thuê nhân công thực hiện các công việc bảo quản lần đầu 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 15/8/2024.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán: Chi phí thuê nhân công thực hiện các công việc bảo quản lần đầu 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2024.

- Thời điểm phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Chậm nhất đến ngày 13/5/2024.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/5/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Bảo đảm dự thầu: 5.265.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: