Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện

(17/05/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 106/QĐ-CDTĐNB ngày 15/5/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 300.933.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện

300.933.000 đồng

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5 năm 2024

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: