Chi cục DTNN Nam Ninh thông báo mời báo giá về cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

KHU VỰC HÀ NAM NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC DỰ TRỮ NN NAM NINH

Số: 51/TB-CCDTNN

 

 

 

Nam Trực, ngày 19 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO GỬI BÁO GIÁ

CUNG CẤP NHÂN CÔNG PHỤC VỤ BẢO QUẢN LẦN ĐẦU GẠO

DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ nhân công.

 

Chi Cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá về cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024 với những nội dung cụ thể sau:

A. Thông tin của đơn vị nhận báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu: Chi Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

2. Thông tin liên hệ: Ông Trần Đức Nghị, Chi Cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh,

Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0904151969 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp báo giá bằng văn bản (có ký tên, đóng dấu), gửi qua đường bưu điện về Chi Cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh, Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/4/2024 đến hết 14h ngày 22/4/2024.

5. Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

B. Nội dung của Báo giá: 

I/ Số lượng gạo bảo quản lần đầu: 1.350 tấn , Bảo quản lần đầu bổ sung gồm 09 lô, Trong đó:

Bảo quản lần đầu bổ sung: 04 lô, loại: 200 tấn  tại điểm kho Cầu Vòi. Số lượng màng gia công mới: 384 m2.

Bảo quản lần đầu bổ sung: 05 lô, loại: 110 tấn tại điểm kho Cầu Gai. Số lượng màng gia công mới: 265 m2.

Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như đo đạc kích thước do kỹ thuật của Chi cục và thủ kho từng ngăn, lô kho hướng dẫn, chỉ đạo.

II/ Nội dung công việc 

Giai đoạn I: Trước khi nhập kho

1/ Vệ sinh sạch sẽ trong ngoài các ngăn kho trước khi thực hiện công việc kê lót

+ Bên trong gồm: Tường, trần, cửa, nền kho.

+ Bên ngoài gồm: Tường kho, trần hiên kho.

2. Tiếp nhận, vận chuyển toàn bộ vật tư, dụng cụ phục vụ cho kê lót từ kho chứa vật tư đến kho cần kê lót.

3. Vệ sinh toàn bộ số vật tư, dụng cụ kê lót

4. Hoàn thiện màng nền: Tính toán kích thước (dài x rộng) phù hợp với khối lượng hàng cần chứa theo hướng dẫn của cán bộ Chi cục: Trải màng PVC rồi cắt theo kích thước đã xác định; dùng máy dán màng để gắn các tấm lại liền nhau theo 01 tấm liền. Tấm màng nền phải phẳng không được có nếp nhăn.

- Vị trí tấm màng nền phải được điều chỉnh đúng vị trí đã xác định sau đó kiểm tra, rà soát kỹ các đường dán, lỗ thủng dùng keo dán và miếng màng xử lý đảm bảo độ kín.

5. Phun thuốc sát trùng kho: Vệ sinh và chuyển toàn bộ vật tư dư thừa và dụng cụ kê lót ra khỏi kho rồi tiến hành phun thuốc sát trùng cho ngăn kho tại các vị trí: tường, trần, nền, cửa kho, tường phía ngoài hiên kho.

Giai đoạn II: Sau khi nhập đầy ô

1. Chuyển vật tư và dụng cụ từ kho vật tư đến địa điểm hoàn thiện màng phủ đồng thời tiến hành vệ sinh sạch sẽ vật tư và dụng cụ.

2. Hoàn thiện màng phủ:

Tính toán đo đạc kích thước màng phủ (dài x rộng x cao) theo hướng dẫn của cán bộ Chi cục.

Trải màng phủ được lấy từ các bộ màng cũ ra, cắt màng được bổ sung theo kích thước đã tính toán, dùng máy dán màng (hoặc dán bằng keo) gắn các tấm màng đã cắt vào màng phủ cũ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau đó gắn các đường góc vào tạo thành màng phủ đã được định hình và gấp lại đúng yêu cầu kỹ thuật.

3. Vệ sinh bề mặt xung quanh lô hàng, nền kho, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài màng phủ trước khi phủ màng.

4. Gắn màng phủ với màng nền lô hàng

- Vận chuyển màng phủ từ địa điểm hoàn thiện lên đỉnh lô hàng, thao tác mở tấm phủ nhẹ nhàng trùm tấm phủ lên lô hàng và điều chỉnh tấm phủ tiếp xúc đều với màng nền.

- Điều chỉnh 02 mép tiếp xúc màng phủ và màng nền đều nhau (dùng kéo cắt đi phần màng so le). Dùng máy dán màng hoặc keo gắn mối dán giữa màng nền và màng phủ lại, mối dán phải đảm bảo kín và chắc

5. Lắp đặt đường ống hút, nạp khí và hệ thống manomet đo áp suất.

6. Dán kín lô hàng: Tiến hành hút chân không áp suất trong lô đạt tới 1000 Pa. Kiểm tra toàn bộ lô hàng phát hiện lỗ thủng, khe hở của màng, xử lý dán kín bằng keo và miếng vá. Kiểm tra xử lý lỗ thủng, khe hở xử lý đến khi lô hàng đảm bảo độ kín theo quy định.

7. Vệ sinh, xử lý rác thải theo quy định.

III/ Về thanh toán

- Trường hợp Chi cục DTNN Nam Ninh không nhập được hàng thì đơn vị và nhà thầu sẽ nghiệm thu công việc thực hiện trong giai đoạn I, thanh lý hợp đồng và nhà thầu được thanh toán 25% giá trị hợp đồng.

- Trường hợp Chi cục DTNN Nam Ninh nhập được hàng thì sau khi hoàn thành công việc, Chi cục và nhà thầu thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán theo thực tế giá trị công việc đã thực hiện.

IV/ Thời gian làm việc và các quy định khác.

-  Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7h đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h. Kể cả thứ 7, chủ nhật (Nếu cần).

- Tự chịu trách nhiệm an toàn về lao động trong quá trình làm việc. Chấp hành nghiêm nội qui, quy định của cơ quan về phòng chống cháy nổ và ra vào kho

 - Theo sự hướng dẫn của cán bộ Chi cục trong quá trình làm việc tại các điểm kho.

V/ Địa điểm thực hiện:

Tại 02 Điểm kho:

- Điểm kho Cầu Vòi, địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định;

- Điểm kho Cầu Gai, địa chỉ: Xã Nam Lợi – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định; 

VI/ Biểu mẫu chào giá (theo phụ lục 01 kèm theo)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BP TVQT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Đức Nghị

 


 

Phụ lục 01: Biểu mẫu chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

BÁO GIÁ CUNG CẤP NHÂN CÔNG PHỤC VỤ BẢO QUẢN LẦN ĐẦU GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước .......................

Địa chỉ: …………………………………………………

 

Tên đơn vị báo giá:…………………………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….

- Số điện thoại:………………………………………………………………

- Mã số thuế:…………………………………………………………………

Trên cơ sở Thông báo số … /TB-CCDTNN ngày …/4/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước ……………, chúng tôi [ ghi tên, địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ] báo giá nhân công thực hiện bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024 theo nội dung công việc của thông báo như sau:

 

Nội dung thực hiện

Đơn giá (đồng/lô)

Số lô

Thành tiền

(đồng)

Lô bảo quản lần đầu bổ sung (110 tấn)

 

 

 

Lô bảo quản lần đầu bổ sung (200 tấn)

 

 

 

Tổng

 

 

 

 (Giá trên đã bao gồm VAT và chi phí khác để thực hiện).

Báo giá có giá trị 60 ngày kể từ ngày ký.

 

… ngày …. tháng  … năm 2024

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

 Các tin đã đưa ngày: