Chi cục DTNN Yên Khánh thông báo mời gửi báo giá về cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

KHU VỰC HÀ NAM NINH

CHI CỤC DTNN YÊN KHÁNH

------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Số: 65/TB-CCDTYK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

Yên Khánh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo giá cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu

gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

------------------     

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân cung cấp nhân công         

 

Căn cứ Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-CDTHNN ngày 29/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 145/CDTHNN-TCKT ngày 29/3/2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, thông báo giao dự toán mức phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG và chi phí quản lý hành chính năm 2024.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá về cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 với những nội dung cụ thể sau:

A. Thông tin của đơn vị nhận báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh.

2. Thông tin liên hệ: Ông: Đoàn Văn Ngọc - Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh.

Địa chỉ: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0985298101 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp báo giá bằng văn bản (có ký tên, đóng dấu) về Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh, Địa chỉ: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/4/2024 đến 15h00 ngày 22/4/2024.

5. Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

B. Nội dung của Báo giá: 

I. Số lượng gạo bảo quản lần đầu: 1.200 tấn gồm 12 ngăn (lô), Trong đó:

- Bảo quản lần đầu mới: 05 lô, loại: 100 tấn/lô. Số lượng màng gia công: 208 m2/lô.

- Bảo quản lần đầu bổ sung: 07 lô, loại: 100 tấn/lô. Số lượng màng gia công: từ 30-48 m2/lô.

II. Nội dung công việc:

* Giai đoạn I: Trước khi gạo nhập kho:

1. Vệ sinh sạch sẽ trong, ngoài các ngăn kho trước khi thực hiện công việc kê lót:

+ Bên trong gồm: Tường, trần, cửa, nền kho.

+ Bên ngoài gồm: Tường kho, trần hiên kho.

2. Tiếp nhận, vận chuyển toàn bộ vật tư, dụng cụ phục vụ cho kê lót từ kho chứa vật tư đến kho cần kê lót.

3. Vệ sinh toàn bộ số vật tư, dụng cụ kê lót:

4. Sản xuất màng nền: Tính toán đo đạc kích thước (dài x rộng) phù hợp với khối lượng hàng cần chứa: trải màng PVC rồi cắt theo kích thước đã xác định; dùng máy dán màng để gắn các tấm lại liền nhau theo 01 tấm liền. Tấm màng nền phải phẳng không được có nếp nhăn.

- Vị trí tấm màng nền phải được điều chỉnh đúng vị trí đã xác định sau đó kiểm tra, rà soát kỹ các đường dán, lỗ thủng dùng keo dán và miếng màng xử lý đảm bảo độ kín.

5. Phun thuốc sát trùng kho: Vệ sinh và chuyển toàn bộ vật tư dư thừa và dụng cụ kê lót ra kho rồi tiến hành phun thuốc sát trùng cho ngăn (lô) kho tại các vị trí: tường, trần, nền, cửa kho, tường phía ngoài hiên kho.

* Giai đoạn II: Sau khi nhập gạo đầy ô:

1. Chuyển vật tư và dụng cụ từ kho vật tư đến địa điểm sản xuất màng phủ đồng thời tiến hành vệ sinh sạch sẽ vật tư và dụng cụ.

2. Sản xuất màng phủ: Tính toán đo đạc kích thước màng phủ (dài x rộng x cao).

Trải cuộn màng ra, cắt theo kích thước đã tính toán, dùng máy dán màng gắn các tấm màng đã cắt lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau đó gắn các đường góc vào tạo thành màng phủ đã được định hình và gấp lại đúng yêu cầu kỹ thuật.

3. Vệ sinh bề mặt xung quanh lô hàng, nền kho.

4. Gắn màng phủ với màng nền lô hàng.

- Vận chuyển màng phủ từ địa điểm gia công lên đỉnh lô hàng, thao tác mở tấm phủ nhẹ nhàng trùm tấm phủ lên lô hàng và điều chỉnh tấm phủ tiếp xúc đều với màng nền.

- Điều chỉnh 02 mép tiếp xúc màng phủ và màng nền đều nhau (dùng kéo cắt đi phần màng so le). Dùng máy dán màng hoặc keo gắn mối dán giữa màng nền và màng phủ lại, mối dán phải đảm bảo kín và chắc.

5. Lắp đặt đường ống hút, nạp khí và hệ thống manomet đo áp suất.

6. Làm kín lô hàng: Tiến hành hút chân không áp suất trong lô đạt tới 1000 Pa. Kiểm tra toàn bộ lô hàng phát hiện lỗ thủng, khe hở của màng, xử lý dán kín bằng keo và miếng vá. Kiểm tra xử lý lỗ thủng, khe hở xử lý đến khi lô hàng đảm bảo độ kín theo quy định.

7. Vệ sinh, xử lý rác thải theo quy định.

* Lưu ý: Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như đo đạc kích thước cụ thể do kỹ thuật của Chi cục và thủ kho từng ngăn (lô) kho hướng dẫn, chỉ đạo.

III. Về thanh toán:

- Khi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đấu thầu gói thầu mua gạo (của Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh) thành công thì nhà cung cấp bắt đầu thực hiện công việc của giai đoạn I. Trường hợp Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh không nhập được hàng thì Chi cục và nhà thầu sẽ nghiệm thu công việc thực tế thực hiện trong giai đoạn I, thanh lý hợp đồng và nhà thầu được thanh toán 25% giá trị hợp đồng.

- Trường hợp Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh nhập được hàng thì sau khi hoàn thành công việc, Chi cục và nhà thầu thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán theo thực tế giá trị công việc đã thực hiện.

IV. Địa điểm thực hiện:

Tại Điểm kho Xanh dưới, địa chỉ: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thuộc Chi Cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh.

V. Biểu mẫu chào giá (theo phụ lục 01 đính kèm)./.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các tổ chức, cá nhân./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;

- Lưu VT, TVQT.     

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHI CỤC

 

 

 

 

Đoàn Văn Ngọc

 

 

 

 

Phụ lục 01: Biểu mẫu chào giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

BÁO GIÁ CUNG CẤP NHÂN CÔNG

 

PHỤC VỤ BẢO QUẢN LẦN ĐẦU GẠO NHẬP KHO

DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

 

Tên đơn vị báo giá: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Trên cơ sở thông báo số 65/TB-CCDTYK ngày 19/4/2024 của Chi cục Dự  trữ Nhà nước Yên Khánh, về việc gửi báo giá cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Chúng tôi … [ ghi tên đơn vị cung cấp dịch vụ] báo giá nhân công thực hiện bảo quản lần đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 theo nội dung công việc của thông báo như sau:

 

Nội dung thực hiện

Đơn giá (đồng/lô)

Số lô

Thành tiền

(đồng)

Lô bảo quản lần đầu mới

 

05

 

Lô bảo quản lần đầu bổ sung

 

07

 

Tổng

 

12

 

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT chi phí khác để thực hiện)

Báo giá có giá trị 60 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

..… ngày …. tháng 4 năm 2024

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp


 

 Các tin đã đưa ngày: