Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo mời cung cấp báo giá dịch vụ thuê nhân công kê lót BQBĐ 1.900 tấn gạo nhập kho năm 2024

(19/04/2024)

 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CDTHB ngày 28/03/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang có nhu cầu thuê nhân công kê lót kho bảo quản lần đầu nhập 1.900 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2024 tại điểm kho Hương Lạc thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang kính mời các tổ chức, cá nhân có khả năng, nhân lực cung cấp báo giá để đơn vị tham khảo và làm cơ sở xây dựng dự toán. (Báo giá theo mẫu đính kèm).

Thời gian nộp báo giá: Chậm nhất 16h00 ngày 24/4/2024

Hình thức nộp báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện

Thông tin liên hệ:

- Đơn vị: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: Thôn Vàng -  xã Hương Lạc – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043881210

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang  trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia./.

 

 

 

 

 


 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 MẪU BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: Thôn Vàng – xã Hương Lạc – Huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang.

 

Tên đơn vị báo giá: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………………………………………………

Xin chào giá cung cấp dịch vụ nhân công kê lót kho phục vụ công tác nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang (Giá đã bao gồm thuế theo quy định của Nhà nước và chi phí khác liên quan), cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính đồng/công

Số công theo báo giá

Đơn giá báo giá (đồng)

 

 

 

1

    Làm nhẵn nền kho, vệ sinh toàn bộ trần kho, tường kho, vận chuyển vật tư, máy móc, màng PVC, công cụ dụng cụ, cắt ghép màng nền, màng phủ bằng keo hoặc bằng máy bổ sung cho 03 ngăn (12 lô), lắp hệ thống ống hút khí sương cá định hình trong lô, hệ thống van, khóa.

    Phun thuốc sát trùng kho trước khi nhập. Sau khi nhập đầy kho vận chuyển màng phủ lên đỉnh lô gạo, buông màng phủ, dán kín lô gạo, kiểm tra độ kín các lô (đảm bảo độ kín theo quy định); vệ sinh, xử lý môi trường sau khi hoàn thiện (yêu cầu theo sự hướng dẫn của kỹ thuật). Có hợp đồng và nghiệm thu kỹ thuật làm 02 giai đoạn cụ thể.

Công

1

 

 Ghi chú:

- Báo giá có giá trị đến hết ngày      tháng 04 năm 2024.

- Giá bao gồm bảo hộ về an toàn lao động và các khoản khác theo luật định.

 

……….,ngày     tháng 04 năm 2024
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(ký và đóng dấu)

 

 


 

 Các tin đã đưa ngày: