Chi cục DTNN Nam Ninh kính thông báo mời cung cấp báo giá bốc vác 1.350 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

KHU VỰC HÀ NAM NINH

CHI CỤC DTNN NAM NINH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------------------

 

Số: 52/CV-CCDTNN

 

V/v cung cấp báo giá bốc vác gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

       Nam Trực, ngày 19 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bốc vác.

 

Căn cứ quyết định số: 69/QĐ-CDTHNN ngày 29/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG về lương thực năm 2024.

  Để phục vụ công tác lập dự toán chi phí bốc vác gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024. Chi cục Dự trữ nhà nước Nam Ninh kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ bốc vác cung cấp báo giá (đơn giá) bốc vác 1.350 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 (Giá đã bao gồm thuế theo quy định của Nhà nước và các chi phí khác có liên quan). Cụ thể như sau:

1. Dịch vụ yêu cầu: Bốc xếp 1.350 tấn gạo đóng bao quy cách 50kg/bao từ phương tiện của bên bán qua cân giám định nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

2. Số lượng, địa điểm bốc vác:

- Số lượng theo kế hoạch: 1.350 tấn, trong đó:

- Địa điểm:

+ Điểm kho Cầu Vòi, Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.(800 tấn)

+ Điểm kho Cầu Gai, địa chỉ: Xã Nam Lợi – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.(550 Tấn)

3. Nội dung công việc và tiến độ bốc vác :

+ Gạo đóng bao trên phương tiện của bên giao được công nhân bốc xếp chuyển xuống qua cân giám định (Cứ 10 bao cân 1 bao) để kiểm tra khối lượng.

           + Điểm kho Cầu Vòi:

Điểm kho đã được trang bị nguồn điện 3 pha, gạo được chuyển lên băng tải  vận chuyển vào trong kho rồi xếp thành lô theo yêu cầu của kỹ thuật Chi cục. Trong trường hợp mất điện hay băng tải bị hư hỏng trong quá trình bốc xếp thì bên bốc xếp vẫn phải thực hiện bốc xếp bình thường và giá bốc xếp vẫn không thay đổi.

+ Điểm kho Cầu Gai:

Điểm kho chưa được trang bị nguồn điện 3 pha. Số lượng gạo được bốc vác, vận chuyển từ phương tiện của khách hàng qua vai người công nhân đưa vào kho rồi xếp thành lô theo yêu cầu của kỹ thuật Chi cục.

+ Tiến độ bốc xếp  từ 100 tấn – 200 tấn/ngày.

4/ Kỹ thuật:

+ Các bao gạo cần được xếp ngay ngắn, thẳng hàng để mặt lô không bị lồi lõm, lượn sóng. Các bao gạo thuộc lớp sát nền xếp cách nhau từ 3cm đến 5cm để đảm bảo độ thông thoáng. Các bao phía trên xếp thu dần vào sao cho đỉnh lô tạo với chân lô theo phương thẳng đứng một góc từ 3O-5O. Các miệng bao không được để quay ra phía mặt ngoài lô.

+ Các đầu bao gạo không được xếp gối lên nhau nhằm tạo khe hở.

+ Trong cùng một lớp các bao được xếp đan khoá vào nhau. Toàn bộ lô gạo khi xếp xong đảm bảo phải vững chắc, không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

+ Gạo được xếp thành lô (05 lô mỗi lô có khối lượng 110 tấn, 04 lô mỗi lô 200 tấn) theo kích thước của lô gạo đã được kê lót (Chiều cao của lô gạo từ 3,2m đến 3,5m đảm bảo lớp trên cùng cách trần kho không nhỏ hơn 1,5m, Lô gạo cách tường không nhỏ hơn 0,5m).

+ Xếp lớp lẻ và lớp chẵn phải được cải mạch ( không được trùng mạch giữa 2 lớp), khi xếp đến hàng thứ 5 phải là hàng quay chiều để khoá 4 hàng phía dưới lại để lô hàng đảm bảo chắc chắn

5/ Thời gian làm việc và các quy định khác:

            - Buổi sáng từ 7h đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h. Nếu đang bốc xếp dở dang xe vào các buổi trưa và buổi chiều thì phải làm thêm giờ để hoàn thành xe hàng đang giao nhận. Thời gian làm việc thực tế trong ngày có thể không cố định mà phụ thuộc vào thời tiết và lượng hàng của khách hàng mang đến. Nếu do điều kiện thời tiết và chất lượng hàng hoá mà không thực hiện được công việc bốc xếp trong ngày thì bên cung cấp dịch vụ tự đảm bảo các chi phí phát sinh. Làm cả ngày lễ, ngày nghỉ.

- Tự chịu an toàn về lao động, an toàn giao thông trong quá trình bốc vác. Chấp hành nghiêm nội qui, quy định của cơ quan và hướng dẫn của CBCC trong Chi cục.

- Thời gian tiếp nhận báo giá:  Trước 14h ngày 22/4/2024.

- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Chi cục Dự trữ nhà nước Nam Ninh, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (Có Mẫu báo giá kèm theo).

Chi cục Dự trữ nhà nước Nam Ninh rất mong được sự hợp tác từ các nhà cung cấp dịch vụ bốc xếp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;

- Lưu VT, TVQT.     

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Đức Nghị

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh.

 

- Đơn vị báo giá:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Mã số thuế

Chúng tôi xin báo giá nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại điểm kho Cầu Vòi và Điểm kho Cầu Gai thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh, để đơn vị tham khảo như sau:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (Đồng)

1

1. Nội dung công việc và tiến độ bốc vác :

+ Gạo đóng bao trên phương tiện của bên giao được công nhân bốc xếp chuyển xuống qua cân giám định (Cứ 10 bao cân 1 bao) để kiểm tra khối lượng.

           + Điểm kho Cầu Vòi:

Điểm kho đã được trang bị nguồn điện 3 pha, gạo được chuyển lên băng tải  vận chuyển vào trong kho rồi xếp thành lô theo yêu cầu của kỹ thuật Chi cục. Trong trường hợp mất điện hay băng tải bị hư hỏng trong quá trình bốc xếp thì bên bốc xếp vẫn phải thực hiện bốc xếp bình thường và giá bốc xếp vẫn không thay đổi.

+ Điểm kho Cầu Gai:

Điểm kho chưa được trang bị nguồn điện 3 pha. Số lượng gạo được bốc vác, vận chuyển từ phương tiện của khách hàng qua vai người công nhân đưa vào kho rồi xếp thành lô theo yêu cầu của kỹ thuật Chi cục.

+ Tiến độ bốc xếp  từ 100 tấn – 200 tấn/ngày.

 

2/ Kỹ thuật:

+ Các bao gạo cần được xếp ngay ngắn, thẳng hàng để mặt lô không bị lồi lõm, lượn sóng. Các bao gạo thuộc lớp sát nền xếp cách nhau từ 3cm đến 5cm để đảm bảo độ thông thoáng. Các bao phía trên xếp thu dần vào sao cho đỉnh lô tạo với chân lô theo phương thẳng đứng một góc từ 3O-5O. Các miệng bao không được để quay ra phía mặt ngoài lô.

+ Các đầu bao gạo không được xếp gối lên nhau nhằm tạo khe hở.

+ Trong cùng một lớp các bao được xếp đan khoá vào nhau. Toàn bộ lô gạo khi xếp xong đảm bảo phải vững chắc, không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

+ Gạo được xếp thành lô (05 lô mỗi lô có khối lượng 110 tấn, 04 lô mỗi lô có khối lượng200 tấn) theo kích thước của lô gạo đã được kê lót (Chiều cao của lô gạo từ 3,2m đến 3,5m đảm bảo lớp trên cùng cách trần kho không nhỏ hơn 1,5m, Lô gạo cách tường không nhỏ hơn 0,5m).

+ Xếp lớp lẻ và lớp chẵn phải được cải mạch ( không được trùng mạch giữa 2 lớp), khi xếp đến hàng thứ 5 phải là hàng quay chiều để khoá 4 hàng phía dưới lại để lô hàng đảm bảo chắc chắn.

Tấn

1.350

 

 

   

 

 

 

 

(Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………….)

 

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

- Báo giá có hiệu lực………ngày kể từ ngày ký.

 

   

 

……………, ngày      tháng      năm 2024

 ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


 

 Các tin đã đưa ngày: