Chi cục DTNN Bắc Kạn thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

 

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 KHU VỰC BẮC THÁI

CHI CỤC DỰ TRỮ

NHÀ NƯỚC BẮC KẠN

---------------

 Số:    95/TB-CCDTBK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

Chợ Mới, ngày 19 tháng 4 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo

 nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ bốc xếp

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024;

Căn cứ Công văn số 412/TCDT-KH ngày 28/3/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch và dự toán chi NSNN năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-CDTBT ngày 28/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn kính mời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia tham gia báo giá để đơn vị tham khảo và làm cơ sở xây dựng dự toán, theo nội dung như sau:

I. Thông tin tiếp nhận báo giá

1. Đơn vị yêu cầu bốc xếp: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

2. Địa chỉ: Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

3. SĐT: 0209.3506.979

4. Hình thức nộp báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email: chicucdtnnbackan@gmail.com).

5. Thời hạn nộp báo giá: Trước 17 giờ, ngày 23/4/2024.

II. Nội dung báo giá

1. Danh mục dịch vụ, khối lượng và địa điểm thực hiện

STT

Danh mục dịch vụ

Khối lượng thực hiện

Địa điểm thực hiện

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

2.500 tấn

Chi cục DTNN Bắc Kạn; Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

  1.  

 

 

 

2. Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

3. Biểu mẫu báo giá: Theo Phụ lục 02 đính kèm.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                             

- Lưu: VT, TVQT (07).

 

KT CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Văn Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01:

Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật

 

1. Nội dung công việc

* Nội dung công việc

- Bốc dỡ gạo từ phương tiện vận tải, qua cân giám định 20-30% tổng trọng lượng gạo/xe hàng.

- Bốc xếp gạo qua băng tải vào các ngăn kho chất xếp thành lô theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 06: 2019/BTC, đảm bảo gọn gàng, chắc chắn, không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

* Tiến độ bốc xếp

- Thời gian và số lượng gạo bốc xếp hằng ngày sẽ được thông báo trước 01 ngày bằng điện thoại hoặc văn bản.

- Tiến độ gạo bốc xếp nhập kho bình quân tối thiểu 100 tấn/ngày/cửa kho.

* Thời gian làm việc

- Buổi sáng từ 7h đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h. Bốc xếp trong và ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Trong quá trình bốc xếp tuyệt đối không được làm bẩn, rách, vỡ bao gạo. Nếu bao nào bị bẩn, rách, vỡ bên bốc xếp phải thay vỏ bao, đóng lại bao, cân tịnh đủ trọng lượng theo quy cách.

- Quy xếp gạo trong kho

Gạo được xếp theo từng hàng, thành từng lô theo đúng quy định tại Thông tư 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài Chính về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia, cụ thể:

+ Các bao gạo cần được xếp ngay ngắn, thẳng hàng để mặt lô không bị lồi lõm lượn sóng. Các đầu miệng bao không để quay ra phía ngoài lô.

+ Không xếp gối các đầu bao lên nhau nhằm tạo ra các khe hở để khí nạp vào nhanh chóng phân bổ đều trong toàn lô.

+ Trong cùng một lớp các bao được xếp đan khóa vào nhau. Toàn bộ lô gạo khi xếp xong đảm bảo vững chắc không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

+ Gạo được xếp thành lô, mỗi lô có khối lượng không lớn hơn 220 tấn tuỳ theo kích thước, loại hình kho; đảm bảo lớp trên cùng cách trần kho không nhỏ hơn 1,5 m. Lô gạo cách tường không nhỏ hơn 0,5 m, các lô cách nhau không nhỏ hơn 0,8 m.

+ Nếu chỗ nào xếp không đúng kỹ thuật, bên bốc xếp phải tự tháo dỡ xếp lại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác vệ sinh, bảo quản lô gạo sau này.

- Trường hợp băng tải do gặp sự cố về mặt kỹ thuật, hư hỏng, mất điện lưới hoặc không chuyển được đến vị trí bốc xếp thì bên bốc xếp phải thực hiện bốc xếp bằng đường cầu đi bộ và đơn giá bốc xếp không thay đổi.

- Trường hợp vì các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ nhập hàng bị chậm lại như xe hàng chưa đến, ảnh hưởng của thời tiết, sự cố về điện, thời gian chờ đợi lấy mẫu kiểm tra hàng … thì bên bốc xếp vẫn phải đảm bảo lực lượng bốc vác đầy đủ để sẵn sàng thực hiện bốc xếp lượng gạo nhập kho hằng ngày.

- Trường hợp khi đang nhập hàng mà trời mưa, thì bên bốc xếp phải phối hợp với bên giao hàng chủ động che đậy để đảm bảo số lượng gạo vào kho không bị ẩm, ướt.

- Phải đảm bảo về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống dịch bệnh, an toàn lao động và tự trang bị bảo hộ lao động trong quá trình cung cấp dịch vụ. Trường hợp để xảy ra tai nạn, mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch bệnh tại địa điểm làm việc, bên bốc xếp phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hoá, tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng mà lỗi xác định do bên bốc xếp gây ra thì bên bốc xếp phải tiến hành sửa chữa, bồi thường toàn bộ giá trị hàng hoá, tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng đó.

- Tuân thủ các nội quy, quy chế của cơ quan. Không được gây phiền hà sách nhiễu tới cơ quan, đòi tiền bồi dưỡng của lái xe hoặc của khách hàng.

- Trong quá trình cung cấp dịch vụ bốc xếp, ngoài tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên, bên bốc xếp phải tuân thủ theo các hướng dẫn của công chức và người lao động trong đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------- 

BÁO GIÁ BỐC XẾP

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

Địa chỉ: Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị báo giá:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Mã số thuế:

- Tài khoản:

Trên cơ sở Thông báo số 95/TB-CCDTBK ngày 19/4/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn. Chúng tôi xin báo giá dịch vụ bốc xếp gạo theo yêu cầu để đơn vị tham khảo như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (Đồng)

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Nội dung công việc:

- Bốc dỡ gạo từ phương tiện vận tải, qua cân giám định 20-30% tổng trọng lượng gạo/xe hàng.

- Bốc xếp gạo qua băng tải vào các ngăn kho chất xếp thành lô theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 06: 2019/BTC, đảm bảo gọn gàng, chắc chắn, không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

Tấn

2.500

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Bằng chữ:

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

- Đơn vị chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bốc xếp đáp ứng đầy đủ nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật theo Thông báo số 95/TB-CCDTBK ngày 19/4/2024 của Chi cục DTNN Bắc Kạn.

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 80 ngày kể từ ngày báo giá.

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan.

   

 

……………, ngày      tháng 04 năm 2024

 ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 


 

 Các tin đã đưa ngày: