Chi cục DTNN Bắc Kạn thông báo mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

THÔNG BÁO

 về việc mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo

 nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

 

 

Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

- Địa chỉ: Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- SĐT: 0209.3506.979

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024;

Căn cứ Công văn số 412/TCDT-KH ngày 28/3/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch và dự toán chi NSNN năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-CDTBT ngày 28/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn mời nộp hồ sơ năng lực làm cơ sở xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu để thực hiện: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Chi phí tư vấn đấu thầu: áp dụng theo các quy định của văn bản hiện hành (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024).

Hồ sơ năng lực bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Năng lực hoạt động tư vấn đấu thầu (kèm theo chứng chỉ/chứng nhận văn bằng đào tạo); Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc tư vấn đấu thầu; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (2021, 2022, 2023); 01 hợp đồng tương tự và các tài liệu khác (nếu có).

Các đơn vị nộp bản giấy hồ sơ năng lực (kèm theo công văn xin tham gia tư vấn) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn, địa chỉ tại Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Số điện thoại liên hệ 0209.3506.979

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn sẽ tiếp nhận hồ sơ năng lực của các đơn vị đến hết 17 giờ ngày 23/04/2024 và sẽ không xem xét các hồ sơ năng lực nộp sau thời gian này.

Trên cơ sở đánh giá các hồ sơ năng lực nhận được, Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu.

Trân trọng thông báo!


 

 Các tin đã đưa ngày: