Chi cục DTNN Yên Mô thông báo mời gửi báo giá cung cấp nhân công phục vụ bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

KHU VỰC HÀ NAM NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC DTNN YÊN MÔ

-----------

Số: 52/TB-CCDTYM

 

 

Yên Mô, ngày 19  tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO GỬI BÁO GIÁ

CUNG CẤP NHÂN CÔNG PHỤC VỤ BẢO QUẢN LẦN ĐẦU GẠO

 DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có năng lực cung cấp dịch vụ nhân công

 

Căn cứ thông báo số 145/TB-CDTHNN ngày 19/3/2024 về việc thông báo giao dự toán mức phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và chi phí quản lý hành chính năm 2024;

Căn cứ thông tư 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC);

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-CDTHNN ngày 29/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2024.

Chi Cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô có nhu cầu thuê nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024. Kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực cung cấp dịch vụ nhân công gửi báo giá để đơn vị tham khảo và có cơ sở xây dựng dự toán theo những nội dung cụ thể sau:

A. Thông tin của đơn vị nhận báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu: Chi Dự trữ Nhà nước Yên Mô

2. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chi Cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô.

Địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0914148946 ( ông Nguyễn Mạnh Hà)  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp báo giá bằng văn bản (có ký tên, đóng dấu) về Chi Cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô,

Địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

     4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/4/2024 đến hết 16h00 ngày 22/4/2024

     5. Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

  1. Nội dung của Báo giá: 
  1. Số lượng gạo bảo quản lần đầu:
  • Bảo quản lần đầu bổ sung: 09 lô, loại: 110 tấn. Số lượng màng gia công: 2.059 m2.
  • Bảo quản lần đầu bổ sung: 02lô, loại: 105 tấn. Số lượng màng gia công:     436 m2.

 

  1. Nội dung công việc 

I) Giai đoạn I: Trước khi nhập kho

1. Vệ sinh sạch sẽ trong ngoài các ngăn kho trước khi thực hiện công việc kê lót

      + Bên trong gồm: Tường, trần, cửa, nền kho.

      + Bên ngoài gồm: Tường kho, trần hiên kho.

2. Tiếp nhận, vận chuyển toàn bộ vật tư, dụng cụ phục vụ cho kê lót từ kho chứa vật tư đến kho cần kê lót.

3. Vệ sinh toàn bộ số vật tư, dụng cụ kê lót

4. Sản xuất màng nền: Tính toán kích thước (dài x rộng) phù hợp với khối lượng hàng cần chứa: trải màng PVC rồi cắt theo kích thước đã xác định; dùng máy dán màng để gắn các tấm lại liền nhau theo 01 tấm liền. Tấm màng nền phải phẳng không được có nếp nhăn.

- Vị trí tấm màng nền phải được điều chỉnh đúng vị trí đã xác định sau đó kiểm tra, rà soát kỹ các đường dán, lỗ thủng dùng keo dán và miếng màng xử lý đảm bảo độ kín.

5. Phun thuốc sát trùng kho: Vệ sinh và chuyển toàn bộ vật tư dư thừa và dụng cụ kê lót ra kho rồi tiến hành phun thuốc sát trùng cho ngăn kho tại các vị trí: tường, trần, nền, cửa kho, tường phía ngoài hiên kho.

II) Giai đoạn II: Sau khi nhập đầy ô

1. Chuyển vật tư và dụng cụ từ kho vật tư đến địa điểm sản xuất màng phủ đồng thời tiến hành vệ sinh sạch sẽ vật tư và dụng cụ.

2. Sản xuất màng phủ: Tính toán đo đạc kích thước màng phủ (dài x rộng x cao)

      Trải cuộn màng ra, cắt theo kích thước đã tính toán, dùng máy dán màng gắn các tấm màng đã cắt lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau đó gắn các đường góc vào tạo thành màng phủ đã được định hình và gấp lại đúng yêu cầu kỹ thuật.

3. Vệ sinh bề mặt xung quanh lô hàng, nền kho.

4. Gắn màng phủ với màng nền lô hàng

- Vận chuyển màng phủ từ địa điểm gia công lên đỉnh lô hàng, thao tác mở tấm phủ nhẹ nhàng trùm tấm phủ lên lô hàng và điều chỉnh tấm phủ tiếp xúc đều với màng nền.

- Điều chỉnh 02 mép tiếp xúc màng phủ và màng nền đều nhau (dùng kéo cắt đi phần màng so le). Dùng máy dán màng hoặc keo gắn mối dán giữa màng nền và màng phủ lại, mối dán phải đảm bảo kín và chắc

5. Lắp đặt đường ống hút, nạp khí và hệ thống manomet đo áp suất.

6. Làm kín lô hàng: Tiến hành hút chân không áp suất trong lô đạt tới 1000 Pa. Kiểm tra toàn bộ lô hàng phát hiện lỗ thủng, khe hở của màng, xử lý dán kín bằng keo và miếng vá. Kiểm tra xử lý lỗ thủng, khe hở xử lý đến khi lô hàng đảm bảo độ kín theo quy định (theo Thông tư số 78/2019/TT-.BTC ngày 12/11/2019 thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia).

7. Vệ sinh, xử lý rác thải theo quy định.

3) Về thanh toán

- Trường hợp Chi cục DTNN không nhập được hàng thì Chi cục và nhà thầu sẽ nghiệm thu công việc thực hiện trong giai đoạn I, thanh lý hợp đồng và nhà thầu được thanh toán 25% giá trị hợp đồng.

- Trường hợp Chi cục DTNN nhập được hàng thì sau khi hoàn thành công việc, Chi cục và nhà thầu thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán theo thực tế giá trị công việc đã thực hiện.

4) Đại điểm thực hiện

Tại Điểm kho: Bình Sơn thuộc Chi cục DTNN Yên Mô, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

5) Biểu mẫu chào giá (theo phụ lục 01 kèm theo)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ phận TVQT;

- Lưu: VT .

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Văn Mưu

 


 

Phụ lục 01: Biểu mẫu chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

BÁO GIÁ CUNG CẤP NHÂN CÔNG PHỤC VỤ BẢO QUẢN LẦN ĐẦU GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô

 

Tên đơn vị báo giá: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Trên cơ sở nội dung công việc theo thông báo số 52/TB-CCDTNN ngày 19/4/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước về việc cung cấp nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024,

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý cơ quan báo giá nhân công thực hiện công tác bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2024 tại điểm kho Bình Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình theo nội dung công việc của thông báo như sau:

 

Nội dung thực hiện

Đơn giá (đồng/lô)

Số lô

Thành tiền

(đồng)

Lô bảo quản lần đầu bổ sung

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 (Giá trên đã bao gồm VAT và chi phí khác để thực hiện).

Báo giá có giá trị 60 ngày kể từ ngày ký.

 

 

… ngày …. tháng  … năm 2024

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

 

 

 

 


 

 Các tin đã đưa ngày: