Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022

(04/10/2022)

1/. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2/. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Giá gói thầu: 440.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3/. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2022 (định mức phí bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

4/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

5/. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6/. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 04/10/2022 đến trước 14h00 ngày 11/10/2022 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

7/. Thời điểm đóng thầu, mở thầu: 14h00 ngày 11/10/2022 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày: