Chi cục DTNN Sơn Tây thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 1.145 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

(04/10/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây.

 - Địa chỉ: Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

     - Điện thoại: 02433.648.798 - Fax: 02433.648.798.

  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 19/QĐ-CCDTST ngày 03/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây.

    - Người ký quyết định: Ông Đỗ Văn Nghi, Chức vụ: Chi cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây.

5. Tổng dự toán: 99.615.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 1.145 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

99.615.000

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10/2022

Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký

 


 

 Các tin đã đưa ngày: