Chi cục DTNN Nghĩa Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022

(04/10/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 871 201

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1năm 2022.

3. Các căn cứ:

Quyết định số: 97/QĐ-CCDTNH ngày 04/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất hỗ trợ học sinh Điện Biên đợt 1 năm 2022

52.746.800 đ

(Năm mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm đồng)

( đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan)

NSNN – Kinh phí nhập, xuất năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Công ty Cổ phần Liễu Đề

Đ/c: TT. Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/10/2022

 Các tin đã đưa ngày: