Định mức chi phí bảo quản đối với hàng dự trữ quốc gia

(04/04/2024)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) trực tiếp quản lý.

 

Trường hợp bảo quản gạo dự trữ quốc gia thường xuyên, chi phí là 68.241 đồng/tấn.năm.

 

Theo đó, định mức chi phí bảo quản thường xuyên đối với gạo như sau: Trường hợp bảo quản thường xuyên, chi phí là 68.241 đồng/tấn.năm; trường hợp bảo quản lần đầu, mức chi phí từ 118.538 - 219.977 đồng/tấn.năm.

Chi phí bảo quản thường xuyên đối với thóc đổ rời và đóng bao áp suất thấp là 123.304 đồng/tấn.năm; Thóc đổ rời và đóng bao bảo quản kín bổ sung N2 nồng độ ≥98% là 122.240 đồng/tấn.năm.

Đối với muối ăn, chi phí bảo quản lần đầu là 139.877 đồng/tấn.năm; chi phí bảo quản thường xuyên là 14.097 đồng/tấn.năm.

Chi phí bảo quản thường xuyên đối với nhà bạt 60,0 mmức chi phí là 457.553 đồng/bộ.năm; đối với nhà bạt 24,75 mmức chi phí là 322.837 đồng/bộ.năm; đối với nhà bạt 16,5 mmức chi phí là 299.717 đồng/bộ.năm...

Chi tiết định mức chi phí bảo quản các loại hàng dự trữ quốc gia khác được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý được thực hiện chi cho các nội dung chi có liên quan đến công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo danh mục nội dung định mức được quy định tại Thông tư số 19/2024/TT-BTC ngày 22/3/2024 của Bộ Tài chính quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng DTNN trực tiếp quản lý.

Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý quy định trên được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Thông tư số 21/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/5/2024 và thay thế Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý.

 

Theo: Minh Hà - Tạp chí Tài chính điện tử Các tin đã đưa ngày: