Quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia

(01/04/2024)

Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Theo Thông tư, định mức hao hụt đối với gạo bảo quản kín như sau: Thời gian bảo quản dưới 12 tháng là 0,050%; thời gian bảo quản từ 12 đến 18 tháng 0,058%; Thời gian bảo quản trên 18 tháng 0,066%.

Định mức hao hụt đối với thóc bảo quản đổ rời và thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp như sau:

TT

Thời gian bảo quản thóc

Định mức (%)

1

Từ 01 tháng đến 03 tháng

0,3

2

Từ > 03 tháng đến 06 tháng

0,5

3

Từ > 06 tháng đến 09 tháng

0,7

4

Từ > 09 tháng đến 12 tháng

0,9

5

Từ > 12 tháng đến 18 tháng

1,1

6

Từ > 18 tháng đến 24 tháng

1,3

7

Từ > 24 tháng đến 30 tháng

1,4

8

Trên 30 tháng: cộng thêm/tháng

0,015

Định mức hao hụt đối với thóc bảo quản đổ rời và thóc đóng bao bảo quản kín bổ sung khí nitơ duy trì nồng độ ≥ 98% là:

TT

Thời gian bảo quản thóc

Định mức (%)

1

Từ 01 tháng đến 03 tháng

0,3

2

Từ > 03 tháng đến 06 tháng

0,5

3

Từ > 06 tháng đến 09 tháng

0,6

4

Từ > 09 tháng đến 12 tháng

0,7

5

Từ > 12 tháng đến 18 tháng

0,8

6

Từ > 18 tháng đến 24 tháng

0,9

7

Từ > 24 tháng đến 30 tháng

1,0

8

Trên 30 tháng: cộng thêm/tháng

0,015

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/5/2024.

 

Nguồn: Chinhphu.vn


Tài liệu đính kèm: