Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng, chống dịch bệnh thủy sản

(04/04/2024)

Ngày 3/4/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản số 1504/UBND-NN ngày 01/4/2024 về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất xử lý mầm bệnh, cải tạo môi trường vùng nuôi tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh, ngày 3/4/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-BNN-TY về xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 40 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp, giao hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, Công ty phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo đề nghị hỗ trợ và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tại địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Thu Hà

 Các tin đã đưa ngày: