Ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí (30/11/2023)

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng nhiều văn bản, đề án nội ngành nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động dự trữ quốc gia. Nhờ đó việc triển khai tiết kiệm, chống lãng phí của ngành chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia.

Gạo dự trữ quốc gia sớm đến với học sinh trong năm học mới (24/11/2023)

Chương trình gạo dự trữ gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 được triển khai theo Nghị định 116 của Chính phủ, được các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp, vận chuyển, bàn giao đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận, quản lý, bảo quản, sử dụng gạo đúng quy trình, cấp phát đúng đối tượng.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra trong hoạt động dự trữ quốc gia (24/11/2023)

Qua công tác tự kiểm tra hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) cho thấy, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chấp hành đầy đủ quy trình mua, nhập và bảo quản lương thực, vật tư thiết bị DTQG năm 2023 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc: Hoàn thành xuất hơn 1.857 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 (22/11/2023)

Từ ngày 25/10-13/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc vừa hoàn thành trước thời hạn công tác xuất cấp 1.857,520 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 cho tỉnh Sơn La đảm bảo số lượng, chất lượng.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên: Hoàn thành xuất cấp hơn 1.034 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (16/11/2023)

Từ ngày 06-15/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã hoàn thành xuất cấp 1.034, 805 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Quản lý chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia (13/11/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG); về bảo quản hàng DTQG; về quản lý và sử dụng phí, nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG...

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xuất cấp hơn 1.925 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông (01/11/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành trước hạn xuất cấp gần 2 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum.

[ Xem Tiếp ]

Phát huy vai trò dự trữ quốc gia lĩnh vực an ninh trong tình hình mới (25/10/2023)

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn vừa qua, hoạt động dự trữ quốc gia trong lĩnh vực an ninh luôn được tăng cường, củng cố và phát huy hiệu quả. Lực lượng dự trữ quốc gia trong lĩnh vực an ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc: Hoàn thành xuất cấp hơn 1.296 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Điện Biên, Lai Châu trong thời gian giáp hạt năm 2023 (16/10/2023)

Ngày 13/10/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã hoàn thành xuất cấp 1.296,750 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu trong thời gian giáp hạt năm 2023.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp (11/10/2023)

Nhằm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được giao quản lý, trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã tăng cường quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN... Những việc làm thiết thực này đã giúp đơn vị bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng hàng DTQG.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: