Gạo dự trữ quốc gia đưa no ấm đến với người nghèo (22/06/2020)

Với vai trò là “cánh tay nối dài” đưa cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, ngành Dự trữ Nhà nước luôn nỗ lực xuất cấp gạo dự trữ quốc gia với chất lượng cao nhất đến tận tay người dân. Gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời hỗ trợ người nghèo ổn định đời sống sản xuất.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chú trọng nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia (20/06/2020)

Trong nhiều năm qua, quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Hơn 1.728 tấn gạo của Chính phủ đã đến với học sinh vùng khó Tây Nguyên (15/06/2020)

Đến chiều 12-6, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo địa phương hoàn thành việc cấp phát gạo học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho học sinh của 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ bảo đảm đúng thời gian đề ra.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (01/06/2020)

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là chính sách của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn cao quý, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện về kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bình quân hàng năm trên địa bàn hoạt động của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên (gồm 03 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) có trên 25.000 học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ hơn 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (26/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh: Quảng Bình và Quảng Trị để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An góp phần hoàn thành kế hoạch mua thóc nhập kho năm 2020 của Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh (25/05/2020)

Là đơn vị trực thuộc Cục DTNN khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục đóng trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Với số lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện nay là 12 người, còn thiếu so với định biên, đồng thời so với số lượng lương thực bảo quản được Cục DTNN KV Tp. Hồ Chí Minh giao kế hoạch hàng năm bao gồm: 2.000 tấn thóc và 3.000 tấn gạo, là nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (15/05/2020)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là đơn vị có nhiều hoạt động đặc thù, trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực phục vụ trực tiếp và góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng của ngành.

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn (07/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các quyết định xuất cấp một số mặt hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Cao Bằng.

[ Xem Tiếp ]

Nhìn lại những kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 (03/05/2020)

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dự trữ quốc gia (DTQG) chuyên trách, bao gồm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về DTQG và quản lý trực tiếp một số mặt hàng DTQG theo phân công của Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia (03/05/2020)

Lực lượng dự trữ quốc gia (DTQG) vừa là công cụ của Nhà nước vừa là tiềm lực tài chính nhằm sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: