Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tích cực tuyên truyền về hoạt động dự trữ quốc gia (23/01/2024)

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Vũ Xuân Bách đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền về hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) để ngành DTNN phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ ra quân ngay từ ngày đầu, tháng đầu để đạt kết quả cao nhất (02/01/2024)

Năm 2023 đi qua với nhiều biến động và khó khăn, thách thức, tuy nhiên Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã nỗ lực triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: bảo quản an toàn hàng hóa, xuất cấp kịp thời lương thực dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai nhiệm vụ năm 2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nỗ lực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để đạt được kết quả cao nhất.

[ Xem Tiếp ]

Phóng sự: Ngành Dự trữ Nhà nước nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và quyết tâm sáng tạo triển khai nhiệm vụ năm 2024 (26/12/2023)

Ngành Dự trữ Nhà nước nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và quyết tâm sáng tạo triển khai nhiệm vụ năm 2024

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ Nhà nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 (26/12/2023)

Năm 2023, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xuất cấp hàng DTQG nhanh chóng, kịp thời, góp phần phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

[ Xem Tiếp ]

Bước ngoặt trong bảo quản lương thực dự trữ quốc gia (20/12/2023)

Lương thực (thóc, gạo) là mặt hàng dự trữ có từ ngày đầu thành lập ngành Dự trữ nhà nước, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức dự trữ quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia. Việc phát triển công nghệ bảo quản, đặc biệt là công nghệ bảo quản lương thực là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt, quyết định đến sự thành công trong hoạt động của ngành Dự trữ Nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Hoàn thành xuất cấp 67.368 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh (08/12/2023)

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/11/2023, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao gần 67.368 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ Nhà nước khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu để "về đích" (04/12/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, từ xây dựng chính sách pháp luật, nhập, xuất hàng dự trữ…, đến phối hợp chặt chẽ để đưa hàng dự trữ quốc gia đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích.

[ Xem Tiếp ]

Ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí (30/11/2023)

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng nhiều văn bản, đề án nội ngành nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động dự trữ quốc gia. Nhờ đó việc triển khai tiết kiệm, chống lãng phí của ngành chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: