Áp dụng công nghệ tiên tiến để bảo quản hàng dự trữ (10/08/2020)

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), trong nhiều năm qua Ban lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trong công tác quản lý hàng DTQG.

[ Xem Tiếp ]

Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước và 20 năm Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính (7/8/1956-7/8/2020) (05/08/2020)

Dự trữ quốc gia là nguồn lực do Nhà nước tạo lập, đưa vào dự trữ để sử dụng cho mục tiêu chủ động đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia. Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi huy động, đưa vào dự trữ lương thực, tiền vàng, muối ăn, đạn dược… để phục vụ các yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân.

[ Xem Tiếp ]

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Xây dựng lực lượng Dự trữ Nhà nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cấp bách (02/08/2020)

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đặt ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng lực lượng Dự trữ Nhà nước có tiềm lực vững mạnh, với cơ cấu hợp lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

[ Xem Tiếp ]

Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng (01/08/2020)

Bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới, với niềm tin thắng lợi mới.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ NNKV Đà Nẵng: Hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2020 (06/07/2020)

Năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ 8.500 tấn gạo và 4.500 tấn thóc. Trong thời điểm tình hình trong nước, quốc tế có nhiều khó khăn, như diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh covid-19, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, tình hình xung đột vũ trang các khu vực, tình hình phức tạp ở khu vực biển Đông . . . Các yếu tố đó tác động không nhỏ đến nhu cầu, giá cả lương thực ngày càng tăng cao, dẫn đến khó khăn cho công tác mua lương thực nhập kho dự trữ.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công tác mua lương thực nhập kho DTQG năm 2020 (02/07/2020)

Bước vào năm 2020 có những sự biến động bất ngờ tác động tới đời sống, kinh tế – xã hội khắp trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng như đại dịch Covid -19, chiến tranh cục bộ tại nhiều nước trên thế giới, tranh chấp tại khu vực Biển Đông…. trong đó ngành Dự trữ quốc gia có những biến động, ảnh hưởng không nhỏ, từ chỗ cuối năm 2019 thị trường lương thực ảm đạm, giá giảm, không có thị trường xuất khẩu nhưng khi dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu, nhu cầu gạo cho xuất khẩu tăng cao.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên hoàn thành chỉ tiêu nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2020 (01/07/2020)

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TCDT ngày 21/01/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 trong thời điểm có nhiều khó khăn, thách thức như: đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng tại một số tỉnh vùng Nam Bộ, giá lương thực liên tục biến động tăng

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ nhập kho 6.000 tấn gạo tăng cường nguồn lực DTQG. (26/06/2020)

Việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là vấn đề toàn cầu và là mối quan tâm chung của toàn nhân loại với sự ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và sự gia tăng dân số.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ: Hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho lương thực năm 2020 (23/06/2020)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2020, với 5.500 tấn gạo 15% tấm và 2.000 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: