Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc: Hoàn thành xuất hơn 1.857 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024

(22/11/2023)

Từ ngày 25/10-13/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã hoàn thành trước thời hạn công tác xuất cấp 1.857,520 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 cho tỉnh Sơn La đảm bảo số lượng, chất lượng.

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TCDT ngày 25/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã nhanh chóng triển khai theo kế hoạch xuất cấp. Đơn vị chủ động liên hệ với Ủy ban nhân dân và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Sơn La có phương án phân bổ, giao, nhận gạo hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho hai Chi cục Dự trữ Nhà nước: Sơn La và Mộc Châu tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

 

Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất tại kho

tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục chủ động xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 cho tỉnh Sơn La.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Cục cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của công chức, người lao động trong đơn vị, kết quả từ ngày 25/10/-13/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã hoàn thành trước thời hạn công tác xuất cấp 1.857,520 tấn gạo dự trữ quốc gia tới tay học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La, đảm bảo đúng quy trình, đủ số lượng, an toàn về chất lượng, trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La xuất 507,520 tấn, Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu xuất 1.350,000 tấn.

Trong quá trình xuất cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất, chuẩn bị nhân lực, phương tiện vận chuyển đến trung tâm các huyện, thành phố, đảm bảo xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 đủ số lượng, an toàn về chất lượng đến các trường trên địa bàn theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Thực hiện Theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

 

Gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 

 

Chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho học sinh khu vực đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ là một trong những chủ trương, chính sách mang lại hiệu quả và có ý nghĩa to lớn, tạo sự chuyển biến tích cực. Với những hạt gạo dẻo, thơm từ nguồn dự trữ quốc gia, đã cải thiện từng bữa ăn tại trường của các em học sinh, không bị “đứt bữa” luôn là điểm tựa vững trắc “nâng bước” giúp các em đến trường, không còn tình trạng học sinh bỏ học, góp phần ổn định sự nghiệp giáo dục tại các địa phương.

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, mà nhà trường, thầy cô giáo yên tâm giảng dạy, đời sống, tinh thần, thể chất của các em học sinh được nâng lên rõ rệt, tạo được niềm tin, động lực để các em yên tâm đến trường, đến lớp. Là nguồn động viên to lớn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đào tạo thế hệ trẻ tương lai cho đất nước, phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục./.

 

Giàng A Ly - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc