Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Quản lý chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia

(13/11/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG); về bảo quản hàng DTQG; về quản lý và sử dụng phí, nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG...

 

Việc bảo quản ban đầu đối với mặt hàng gạo tại các đơn vị thuộc

Cục DTNN khu vực Đông Bắc được kiểm tra cơ bản đảm bảo theo quy định.

 

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-TCDT ngày 2/2/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ các cục DTNN khu vực năm 2023, ngày 8/2/2023, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-CDTĐB phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc.

Để việc kiểm tra nội bộ đảm bảo hiệu quả, chất lượng, các đoàn kiểm tra của cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Cục về công tác quản lý tài chính, kế toán; kiểm tra tại các Chi cục DTNN: Kiến An, Thủy Nguyên, Quảng Ninh về bảo quản hàng DTQG; kiểm tra tại các chi cục DTNN Hải An, Kiến An, Vĩnh Tiên, Thủy Nguyên, Quảng Ninh về quản lý và sử dụng phí, nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG.

Kết quả kiểm tra vừa được Cục DTNN khu vực Đông Bắc công bố cho thấy, việc lập, phê duyệt, giao dự toán tại Văn phòng Cục được thực hiện đảm bảo đầy đủ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục DNTN về công tác xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, Văn phòng Cục đã kịp thời phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thuộc Cục để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về bảo quản ban đầu, chuẩn bị dụng cụ, công cụ, phương tiện và kho tàng khi nhập, xuất hàng DTQG, các đơn vị đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành trong nhập, xuất hàng DTQG; chuẩn bị dụng cụ, công cụ, phương tiện và tình trạng kho tàng về cơ bản các đơn vị đảm bảo theo yêu cầu, an toàn trong quá trình nhập, xuất gạo DTQG.

Cùng với đó, việc bảo quản ban đầu đối với mặt hàng gạo tại các đơn vị được kiểm tra cơ bản đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG theo QCVN 06:2019/BTC.

Về quản lý và sử dụng phí, nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG theo định mức phê duyệt; Vốn mua hàng DTQG được thanh toán và thu nộp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được trên, qua kiểm tra tại các đơn vị đã phát hiện một số lô hàng trong quá trình kê, xếp các bao trong lô gạo chưa được thẳng hàng, bề mặt lô vẫn còn bị lồi lõm nhìn thiếu thẩm mỹ... Nhận diện rõ hạn chế này, các đơn vị được kiểm tra cam kết khẩn trương khắc phục, đảm bảo theo đúng quy định về bảo quản của ngành DTNN.

Có thể khẳng định, qua kiểm tra nội bộ năm 2023 của các Đoàn kiểm tra thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã phát hiện, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế để từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tử