Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên xuất cấp hơn 1.925 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông

(01/11/2023)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành trước hạn xuất cấp gần 2 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum.

Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh khu vực đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông để triển khai thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho học sinh học kỳ I năm học 2023 – 2024 với yêu cầu kịp thời, bảo đảm an toàn số lượng, chất lượng.

 

Xe vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh theo
Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 

Vào đầu năm học, ngay sau khi khai giảng năm học mới, các trường học và các cấp chính quyền địa phương đã tích cực khẩn trương rà soát đối tượng, khu vực được hưởng chính sách hỗ trợ gạo bảo đảm nhanh chóng, kịp thời có gạo cho các cháu vào năm học mới theo đúng quy định của Nhà nước.

Để bảo đảm tiến độ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông học kỳ I năm học 2023 - 2024, Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã sớm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 3 tỉnh ban hành quyết định phân bổ; đồng thời chủ động phối hợp các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện quy trình xuấ cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên cũng đã giao Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, các điều kiện cần thiết phục vụ công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia; tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, để đảm bảo kế hoạch xuất gạo hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

 

Một điểm giao gạo hỗ trợ học sinh

 

Ngay sau khi nhận được các quyết định phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2023 – 2024 của 3 tỉnh (Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã yêu cầu các Chi cục khẩn trương thực hiện xuất gạo dự trữ quốc gia theo quy định của Nhà nước.

Với tinh thần quyết tâm cao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 1.925 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum.

Cụ thể, từ ngày 17-21/10/2023, Cục đã hoàn thành công tác xuất cấp 659 tấn gạo cho học sinh 17 huyện, thị của tỉnh Gia Lai.

Từ ngày 22-24/10/2023, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Kon Tum đã hoàn thành xuất cấp hơn 240 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Từ ngày 25-29/10/2023, đơn vị cũng đã hoàn thành công tác xuất cấp gần 1.026 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 14.592 học sinh trên địa bàn 11 huyện của tỉnh Kon Tum.

 

Các em học sinh hỗ trợ chuyển gạo vào kho của nhà trường

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho, áp tải, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh cho các địa phương, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, phân bổ tới học sinh tại các trường đúng theo kế hoạch đề ra.

 

Các em học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông hỗ trợ vận chuyển gạo vào kho của nhà trường.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho, áp tải, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh cho các địa phương, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời phân bổ tới học sinh.

Việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ là chính sách vô cùng thiết thực. Chính sách này tạo điều kiện cho các em học sinh trong gia đình thuộc hộ nghèo và dân tộc thiểu số ở thôn, xã đặc biệt khó khăn được yên tâm cắp sách tới trường, đồng thời giảm bớt khó khăn cho các gia đình hộ nghèo. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, thầy cô và các em học sinh ra sức giảng dạy, học tập, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi Tây Nguyên./.

 

Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên