Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 2: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Sửa chữa nền kho, sơn nước tường ngăn bên trong nhà kho lương thực số 1 và số 2, kho Ninh Đa

(20/11/2023)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889279. E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Đề nghị Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính, Trang thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:  

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Sửa chữa nền kho, sơn nước tường ngăn bên trong nhà kho lương thực số 1 và số 2, kho Ninh Đa, Khánh Hòa

Gói thầu số 2:  Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn

1.907.378

1.907.000

Công ty cổ phần đầu tư HOLDING GROUP

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 241/QĐ-CDTNTB ngày 27/10/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: