Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa thường xuyên trụ sở văn phòng năm 2023

(20/11/2023)

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

          - Địa chỉ: 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Điện thoại: 02203.890.497; Fax: 02203.890.870

          2. Tên gói thầu: Tư vấn đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa thường xuyên trụ sở văn phòng năm 2023.

          3. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 308/QĐ-CDTHH ngày 15/11/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa thường xuyên trụ sở văn phòng năm 2023

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

  5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

  6. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2023.    

 Các tin đã đưa ngày: