Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình Sửa chữa nền kho, sơn nước tường ngăn bên trong nhà kho lương thực số 1 và số 2, kho Ninh Đa

(20/11/2023)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889279. E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Đề nghị Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính, Trang thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:  

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Sửa chữa nền kho, sơn nước tường ngăn bên trong nhà kho lương thực số 1 và số 2, kho Ninh Đa, Khánh Hòa

Gói thầu số 5:  Bảo hiểm công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

884.654

884.000

Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Nam Trung Bộ

Hợp đồng trọn gói

180 ngày

Quyết định số 298/QĐ-CDTNTB ngày 14/11/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: