Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình Chi cục DTNN Quảng Ngãi: Sửa chữa điểm kho Đức Hiệp

(20/11/2023)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Chi cục DTNN Quảng Ngãi: Sửa chữa điểm kho Đức Hiệp;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

 Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

79.834.000

79.834.000

Công ty TNHH MTV Xây dựng Quý Lâm

Quyết định số                                    

422/QĐ-CDTNB  ngày         20/11/2023

Trọn gói

20 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: