Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công sửa chữa điểm kho Tuyên Quang

(17/11/2023)

 

         A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện Thoại: 02703.822.292  -  Fax  : 02703.874.959

2. Tên công trình: Sửa chữa điểm kho Tuyên Quang.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

4. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công sửa chữa điểm kho Tuyên Quang, công trình: Sửa chữa điểm kho Tuyên Quang.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Giá gói thầu: 363.781.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

- Giá trúng thầu: 362.939.000 đồng (Bằng chữ: Ba tră sáu mươi hai triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn đồng)

- Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần đầu tư và phát triển NASOCO.

(Địa chỉ: Số nhà 5, Tổ 15, Khu 2A, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước; Không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng).

5. Quyết định phê duyệt:

- Quyết định số 285/QĐ-CDTHLS ngày 17/11/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công sửa chữa điểm kho Tuyên Quang, công trình: Sửa chữa điểm kho Tuyên Quang.

 Các tin đã đưa ngày: