Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm tra thiết kế, Dự toán công trình: Sửa chữa, phòng chống khắc phục hậu quả mưa bão năm 2023 gây ra tại điểm kho Dung Quất (kho A4)

(16/11/2023)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên công trình: Sửa chữa, phòng chống khắc phục hậu quả mưa bão năm 2023 gây ra tại điểm kho Dung Quất (kho A4) – Chi cục DTNN Quảng Ngãi;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thẩm tra thiết kế, Dự toán.

Chỉ định thầu rút gọn

4.320.000

4.320.000

Công ty TNHH TM và XD Tổng hợp An Phát

Quyết định số                                          /QĐ-CDTNB   ngày 14/11/2023

Trọn gói

10 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: