Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chi cục DTNN Đức Hiệp: Sửa chữa điểm kho Đức Hiệp

(20/11/2023)

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3822602; 0256.3812906;   Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Chi cục DTNN Quảng Ngãi: Sửa chữa điểm kho Đức Hiệp;

3. Quyết định số     /QĐ-CDTNB, ngày 20/11/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chi cục DTNN Đức Hiệp: Sửa chữa điểm kho Đức Hiệp;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Thi công xây dựng

79.834.000

NSNN năm 2023

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2023

Trọn gói

 

 

 

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: