Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022

(16/05/2022)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022.

          3. Các căn cứ:

- Hợp đồng số 11/2022/HĐMB ngày 11/5/2022 giữa Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh và Công ty TNHH MTV Minh Vũ 3H.

- Lệnh xuất kho số 04/LXK ngày 13/5/2022 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Quyết định số: 06/QĐ-CCDTYM ngày 13/05/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022.

          B. Nội dung thông báo:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022

52.920.000

NSNN - Phí xuất năm 2022

Chỉ

 định

thầu

 rút

 gọn

16/5/2022

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến chậm nhất  trước ngày 12/6/2022

 

Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan khác theo quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô kính mời các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện dự thầu đến đăng ký tham gia. Mọi chi tiết hồ sơ ứng thầu xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.

 Các tin đã đưa ngày: