Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020

(16/05/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

- Địa chỉ: Tổ 16 - P. Nam Sơn - TP Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 0229.3824384

2. Tên gói thầu:

“Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020”

3. Các căn cứ:

- Quyết định số 48/QĐ-CCDTTĐ ngày 13/5/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp về việc phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020.

4. Tổng mức đầu tư: 100.800.000 đồng

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Phần thầu số 01: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 680 tấn gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020 tại Ngăn kho A9/1 lô 1+2+3+4 điểm kho Tam Điệp

57.120.000 đồng

NSNN – Phí xuất năm 2022

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

Từ ngày 13/05/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

2

Phần thầu số 02: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 520 tấn gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020 tại Ngăn kho A9/2 lô 1+2+3 điểm kho Tam Điệp

43.680.000 đồng

NSNN – Phí xuất năm 2022

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

Từ ngày 13/5/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến  hết ngày 12/6/2022

 Các tin đã đưa ngày: