Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác BQBĐ gạo nhập kho DTQG năm 2022

(13/05/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2022.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

177.100.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm ngàn đồng y).

Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định, chi phí cho mượn bình chứa, giao hàng, bơm nạp tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, Điện Bàn và Núi Thành.

75.267.500 đồng

 (Bảy mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

Tổng giá trị trúng thầu đã bao gồm các loại chi phí, thuế theo luật định, chi phí cho mượn bình chứa, giao hàng, bơm nạp tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, Điện Bàn và Núi Thành.

Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Việt Nam

 

Quyết định số                    260/QĐ-CDTĐN ngày       12/5/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Trọn gói.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: