Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2022

(16/05/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5512578 – 0283.5512589;                 Fax: 0283.5512591

Mã số thuế: 0100787888-018

1. Tên gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2022.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 184.800.000đ

     (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2022 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: NSNN.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Địa điểm phát hành E-HSMT (Bản yêu cầu báo giá CHCT rút gọn qua mạng): Website http://muasamcong.mpi.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ E-HSMT (Bản yêu cầu báo giá qua mạng): Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

8. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

 Các tin đã đưa ngày: