Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

(16/05/2022)

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.871 ;   Fax: 02703.910.865.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Stt

Tên gói thầu

 

Số thông báo     mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)        

 

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

 

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

 

 

20220479894-00

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng

197.600.000 đồng

159.600.000 đồng

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát

Quyết đinh số: 94/QĐ-CDTCL ngày    16/05/2022 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long

 

.

Hợp đồng trọn gói

 

 

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

        Số tiền bằng chữ: (Một trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng)

        Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí giao nhận, vận chuyển, bốc xếp và các chi phí khác có liên quan.

        Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./

 Các tin đã đưa ngày: