Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc, sản xuất vụ Đông xuân năm 2019 nhập kho năm 2019

(16/05/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

Địa chỉ:Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384               fax:

2. Tên gói thầu:

               “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc, sản xuất vụ Đông xuân năm 2019 nhập kho năm 2019”

B. Nội dung chính về kết quảchỉ định nhà thầu

 

TT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu 

(đã bao gồm các chi phí khác liên quan)

Giá trúng     thầu (đã bao gồm các chi phí khác liên quan)

Nhà thầu trúng thầu 

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

QĐ phê duyệt kết quả CĐNT

01

Phần thầu số 01:

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán 625 tấn thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, nhập kho năm 2019 tại Ngăn kho A10/1 (Lô 1+2 +4) điểm kho Tam Điệp; Phần thầu số 02:

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán 400 tấn thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, nhập kho năm 2019 tại Ngăn kho C7/1 và C8/4 điểm kho Rịa

 

 

 

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.5000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.600.000

đồng

 

 

 

 

 

 

 

52.500.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.600.000

đồng

 

 

Bà: Đặng Thị Hiến tổ 18, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Lê Trần Anh Tuấn Thôn Lầu, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

 

 

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

 

 

 

Quyết định số 53/QĐ – CCDTTĐ ngày   16/5/

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 56/QĐ – CCDTTĐ ngày   16/5/

2022

 Các tin đã đưa ngày: