Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lắp đặt bổ sung hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của Cục

(17/12/2018)

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3844498 - Fax: (0274) 3844497.
  1. Tên Gói thầu: Lắp đặt bổ sung hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  - Số 248/QĐ-CDTĐNB ngày 13/12/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 • Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Tổng mức đầu tư: 42.702.000 đồng.
 1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã có VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lắp đặt bổ sung hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ

42.702.000

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

Từ ngày 13/12/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 28/12/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: