Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chỉ định trực tiếp doanh nghiệp vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định năm 2018

(17/12/2018)

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

     - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển 401,340 tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định có đất bị ngập úng, hạn hán, sa bồi thủy phá không sản xuất nông nghiệp được trong năm 2018.

 

B. Nội dung của kết quả chỉ định trực tiếp:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

dự toán

(đồng)

 

 

Giá

chỉ định

(đồng)

 

Nhà thầu được chỉ định

Quyết định

 phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 401,340 tấn gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định có đất bị ngập úng, hạn hán, sa bồi thủy phá không sản xuất nông nghiệp được trong năm 2018.

 

Chỉ định trực tiếp

82.021.000

81.439.380

Công ty TNHH Vận tải

Nhật Thiện

Quyết định số:       484/QĐ-CDTNB ngày 17/12/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: