Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Phủ

(17/12/2018)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

Tổ chức lựa chọn nhà thầu xử lý diệt và phòng mối theo Quyết định số 607/QĐ-CDTHH ngày 17/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Phủ - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình.

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Phủ - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình. 

3. Giá gói thầu: 44.884.840 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi tư triệu, tám trăm tám mươi tư ngàn, tám trăm bốn mươi đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm các chi phí về vật tư, thiết bị, nhân công, quản lý khác và thuế VAT.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản, ngân sách nhà nước cấp năm 2019.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian gửi thư mời: Ngày 18/12/2018.

- Thời gian tiếp nhận thư nhận thầu: Từ ngày 18/12/2018 đến trước 8h ngày 25/12/2018 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian thương thảo hợp đồng: 8h ngày 28/12/2018.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.Các tin đã đưa ngày: